ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดหนองแหน
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สมศักดิ์	เศวตสุพร   นาย สมศักดิ์ เศวตสุพร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	รุ่งทิพย์	คงสมบัติ   นาง รุ่งทิพย์ คงสมบัติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	พัชณี	เบ็ญมาศ   นาง พัชณี เบ็ญมาศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาย	ชินวัฒน์	สมัครช่วย   นาย ชินวัฒน์ สมัครช่วย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	อุไรรัตน์	ดาศรี   นาง อุไรรัตน์ ดาศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

น.ส.	อริสรา	สมิทธ์ปรีชา   น.ส. อริสรา สมิทธ์ปรีชา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

นาง	ทรรศนีย์	แตรประสิทธิ์   นาง ทรรศนีย์ แตรประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  

น.ส.	อุบลวรรณ	ขันแก้ว   น.ส. อุบลวรรณ ขันแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองแหน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th