ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	พัฒน์ศุจิวา	ภัทรฉัตร์สกุล   น.ส. พัฒน์ศุจิวา ภัทรฉัตร์สกุล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  

นาง	ศิริรัตน์	วงค์ษา   นาง ศิริรัตน์ วงค์ษา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  

น.ส.	สมทรัพย์	จรูญธรรมพินิจ   น.ส. สมทรัพย์ จรูญธรรมพินิจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  

น.ส.	ศิริลักษณ์	หนูหนุน   น.ส. ศิริลักษณ์ หนูหนุน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th