ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดจรเข้ตาย
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	เชวงศักดิ์	เศรษฐพงศ์   นาย เชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

นาง	จุรีรัตน์	เศรษฐพงศ์   นาง จุรีรัตน์ เศรษฐพงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

น.ส.	ภัทรา	ใหม่อินทร์   น.ส. ภัทรา ใหม่อินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

น.ส.	ทัดดาว	ส่องแสงจันทร์   น.ส. ทัดดาว ส่องแสงจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

น.ส.	วรีพร	กุมภีร์   น.ส. วรีพร กุมภีร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  

นาย	สาทิส	บ่ายเจริญ   นาย สาทิส บ่ายเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th