ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดบางคา
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ปราณี	แสงมงคลพิพัฒน์   น.ส. ปราณี แสงมงคลพิพัฒน์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  

นาง	มยุรี	รักษาทรัพย์   นาง มยุรี รักษาทรัพย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  

นาง	สุกัญญา	วงษ์วิเชียร   นาง สุกัญญา วงษ์วิเชียร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  

น.ส.	ปาริชาติ	คณะทอง   น.ส. ปาริชาติ คณะทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางคา   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th