ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดสะแกงาม
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	สุกัญญา	เรืองเกษตร   น.ส. สุกัญญา เรืองเกษตร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  

นาง	พัชรินทร์	วงศ์กำภู   นาง พัชรินทร์ วงศ์กำภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  

นาง	ปราณี	ตันชุณห์   นาง ปราณี ตันชุณห์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  

นาง	โกสุม	ใจเย็น   นาง โกสุม ใจเย็น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสะแกงาม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th