ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดหินดาษ
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	อดุลย์	บุญช่วย   นาย อดุลย์ บุญช่วย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	รุ่งทิพย์	บุญเกิด   น.ส. รุ่งทิพย์ บุญเกิด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	วันนิสา	ปั้นดี   นาง วันนิสา ปั้นดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	เรณู	ธำรงศรีสกุล   นาง เรณู ธำรงศรีสกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	สำรวย	วงศ์กำภู   น.ส. สำรวย วงศ์กำภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	จุฑามาศ	ศรีหิรัญ   นาง จุฑามาศ ศรีหิรัญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาย	พศิน	ศรีปาน   นาย พศิน ศรีปาน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาง	นิทรา	โสภา   นาง นิทรา โสภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

นาย	สมทรง	เพ็ชร์ผุดผ่อง   นาย สมทรง เพ็ชร์ผุดผ่อง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	สมพร	วงศ์กำภู   น.ส. สมพร วงศ์กำภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  

น.ส.	จริยา	ที่รัก   น.ส. จริยา ที่รัก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหินดาษ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th