ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	ปาณภัช	ยันตะพลา   น.ส. ปาณภัช ยันตะพลา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	พัชยา	ซือมงกง   นาง พัชยา ซือมงกง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	วันทา	รุ่งแสงธรรม   นาง วันทา รุ่งแสงธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	สุรภา	ขันธ์คามโภชก์   นาง สุรภา ขันธ์คามโภชก์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

นาง	สมหมาย	ยินดี   นาง สมหมาย ยินดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

น.ส.	อภิญญา	เหง้าประสิทธิ์   น.ส. อภิญญา เหง้าประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  

น.ส.	วิมลรัตน์	หอมประไพย์   น.ส. วิมลรัตน์ หอมประไพย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th