ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	บรรจงรักษ์	เสาวรักษ์   นาย บรรจงรักษ์ เสาวรักษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  

นาง	กฤตกานต์	ช่วยสงคราม   นาง กฤตกานต์ ช่วยสงคราม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  

นาง	วาสนา	ประเสริฐสรรค์   นาง วาสนา ประเสริฐสรรค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  

น.ส.	เมธินี	ทักภิรมย์   น.ส. เมธินี ทักภิรมย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th