ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดกกสับ
จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายดวง   สุวรรณเกิดผล   นายดวง สุวรรณเกิดผล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดกกสับ   

 
  

นายเริงยุทธ   ยุทธศาสตร์   นายเริงยุทธ ยุทธศาสตร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดกกสับ   

 
  

นางนิตยา   พินโต   นางนิตยา พินโต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดกกสับ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th