ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดคูมอญ
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางอรทัย   พลวิเศษ   นางอรทัย พลวิเศษ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดคูมอญ   

 
  

น.ส.ยุวดี   ตันไพบูลย์   น.ส.ยุวดี ตันไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดคูมอญ   

 
  

นางนิตยา   ภู่ทิม   นางนิตยา ภู่ทิม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดคูมอญ   

 
  

นางยุพยงค์   วิไลพัฒน์   นางยุพยงค์ วิไลพัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดคูมอญ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th