ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายทรงชัย   คงเงิน   นายทรงชัย คงเงิน

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย   

 
  

นางเพ็ญจันทร์   เกตุสวัสดิ์   นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย   

 
  

นายบำรุง   บำรุงสุข   นายบำรุง บำรุงสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย   

 
  

นางชรินรัตน์   โภชนะ   นางชรินรัตน์ โภชนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th