ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปราโมทย์  จินดางาม   นายปราโมทย์ จินดางาม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางสุนิสา  พุทธวิเศษสรรค์   นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.ปภาวรินท์  คงคาชนะ   น.ส.ปภาวรินท์ คงคาชนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางเพลินพิศ  ยินดี   นางเพลินพิศ ยินดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.ตนุภัทร  มิ่งฉาย   น.ส.ตนุภัทร มิ่งฉาย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางชิดชนก  สงสวัสดิ์   นางชิดชนก สงสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางอนงค์  ผมทอง   นางอนงค์ ผมทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

นางณัทชุดา  เจริญเตีย   นางณัทชุดา เจริญเตีย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.อมรรัตน์  พุ่มแพรพันธ์   น.ส.อมรรัตน์ พุ่มแพรพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

จ.ส.อ.พิศนุ  คชรัตน์   จ.ส.อ.พิศนุ คชรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.นิศานาถ  เอียงประคอง   น.ส.นิศานาถ เอียงประคอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  

น.ส.นิธิพรรณ  เลาหภารากร   น.ส.นิธิพรรณ เลาหภารากร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th