ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายใย  ยศยิ่ง   นายใย ยศยิ่ง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางแน่งน้อย  ไวยสนิท   นางแน่งน้อย ไวยสนิท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายสมบัติ  ผลพอตน   นายสมบัติ ผลพอตน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายรังสรรค์  โสภา   นายรังสรรค์ โสภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายโกวิทย์  ถ้ำกลาง   นายโกวิทย์ ถ้ำกลาง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางสิรินทร  เกตุกิ่ง   นางสิรินทร เกตุกิ่ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางชลนา  แสนขวา   นางชลนา แสนขวา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางกันยารัตน์  รัตนเวคิน   นางกันยารัตน์ รัตนเวคิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางจารุรัตน์  บู๊เตียว   นางจารุรัตน์ บู๊เตียว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายโกวิท  เหลืองรุ่งรัส   นายโกวิท เหลืองรุ่งรัส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางวัชรินทร์  ไผ่เทียนชัย   นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นายอนุชา  ไอยรา   นายอนุชา ไอยรา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  

นางดรรชนี  วรรณทอง   นางดรรชนี วรรณทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th