ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.นาถลดา   มนต์ทอง   น.ส.นาถลดา มนต์ทอง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   

 
  

น.ส.ประภาพรรณ   เจียมเจริญ   น.ส.ประภาพรรณ เจียมเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   

 
  

น.ส.ยุวดี   โกตูม   น.ส.ยุวดี โกตูม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   

 
  

น.ส.ศศิธร   จิรพงศาธร   น.ส.ศศิธร จิรพงศาธร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th