ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดสามแยก
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมนตรี   บุญธรรม   นายมนตรี บุญธรรม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นายสมเจตน์   คำพันน้อย   นายสมเจตน์ คำพันน้อย

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางฉัตรชฎา   ดิษฐธรรม   นางฉัตรชฎา ดิษฐธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางน้อมจิตต์   สินสมุทร   นางน้อมจิตต์ สินสมุทร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นายขวัญยืน   บัวลพ   นายขวัญยืน บัวลพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางบุญส่ง   บัวลพ   นางบุญส่ง บัวลพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  

นางสุนันทา   พุทธวิเศษสรรค์   นางสุนันทา พุทธวิเศษสรรค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามแยก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th