ทำเนียบเขตคุณภาพที่7(บางคล้า1) โรงเรียนวัดหัวไทร
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสายันต์   วิไลพัฒน์   นายสายันต์ วิไลพัฒน์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

นางนันทนา   โสภา   นางนันทนา โสภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

นางนงลักษณ์   สุวัฒนานันท์   นางนงลักษณ์ สุวัฒนานันท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

นางวันเพ็ญ   พลรักษา   นางวันเพ็ญ พลรักษา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  

น.ส.จริยา   สุนทรรักษ์   น.ส.จริยา สุนทรรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวไทร   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th