ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางศุภรัฎฐ์   ฉิมวงษ์   นางศุภรัฎฐ์ ฉิมวงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  

น.ส.สุลาวัลย์   กำพุฒ   น.ส.สุลาวัลย์ กำพุฒ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  

นางอรนิต   สถาปนิกกุล   นางอรนิต สถาปนิกกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  

น.ส.ศศิประภา   ฤาไกรศรี   น.ส.ศศิประภา ฤาไกรศรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th