ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนบ้านปลายคลอง
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมชาย   ฉ่ำสมบูรณ์   นายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางสิริวรรณ   บุนนาค   นางสิริวรรณ บุนนาค

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางสุรารักษ์   ระกาศรี   นางสุรารักษ์ ระกาศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางวาสนา   สุทธโร   นางวาสนา สุทธโร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางเยาวภา   มารวย   นางเยาวภา มารวย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางจิราภรณ์   โพธิสอน   นางจิราภรณ์ โพธิสอน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

นางนวลพยอม   สุดประเสริฐ   นางนวลพยอม สุดประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  

น.ส.กนกพร   โหงวเกิด   น.ส.กนกพร โหงวเกิด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านปลายคลอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th