ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายอัฐพล  มาลัย   นายอัฐพล มาลัย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นายเกษม  สนพนาวรรณ   นายเกษม สนพนาวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางสุนันทา  เฑียรกุล   นางสุนันทา เฑียรกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางจิตรนภา  ศรีสมวงศ์   นางจิตรนภา ศรีสมวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.ชญานันทน์  มาลัย   น.ส.ชญานันทน์ มาลัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางมยุรี  ตัญญะ   นางมยุรี ตัญญะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.สุมาลี  หนูน้อย   น.ส.สุมาลี หนูน้อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.สุมนา  ตะเภาทอง   น.ส.สุมนา ตะเภาทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางอารีย์  เรืองศรี   นางอารีย์ เรืองศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

นางยุพา  รางแรม   นางยุพา รางแรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.ศิริพร  ชาญสมิง   น.ส.ศิริพร ชาญสมิง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  

น.ส.ปิยะนันท์  สุพโปฎก   น.ส.ปิยะนันท์ สุพโปฎก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th