ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดสนามช้าง
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.รศิตา   รัตนโชติมาศ   น.ส.รศิตา รัตนโชติมาศ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

นายวิฑูรย์   ศรีสุนทร   นายวิฑูรย์ ศรีสุนทร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

นางลำเจียก   กิติทรัพย์กาญจนา   นางลำเจียก กิติทรัพย์กาญจนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

น.ส.นิตยา   ธนชัมพูนทกูล   น.ส.นิตยา ธนชัมพูนทกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  

น.ส.มาลิน   ธูปมงคล   น.ส.มาลิน ธูปมงคล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสนามช้าง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th