ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดสาวชะโงก
จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.เสาวลักษณ์  ตุลารักษ์   น.ส.เสาวลักษณ์ ตุลารักษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นายสุเนตร  อัมพรศักดิ์   นายสุเนตร อัมพรศักดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางบุญเอื้อ  แก้วเหมือน   นางบุญเอื้อ แก้วเหมือน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางอำนวย  สุขสวัสดิ์   นางอำนวย สุขสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางอัญชลี  กันแตง   นางอัญชลี กันแตง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางลาวัณย์  จารุฑโรภาสน์   นางลาวัณย์ จารุฑโรภาสน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางเครือวัลย์  สากล้าหาญ   นางเครือวัลย์ สากล้าหาญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

น.ส.สมหมาย  วิไลพัฒน์   น.ส.สมหมาย วิไลพัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางทิพรัตน์  วินิจฉัย   นางทิพรัตน์ วินิจฉัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

นางอนุกูล  กุมภีร์   นางอนุกูล กุมภีร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  

น.ส.กอบแก้ว  คำพวง   น.ส.กอบแก้ว คำพวง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสาวชะโงก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th