ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดหัวสวน
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายศุภชัย   เฑียรกุล   นายศุภชัย เฑียรกุล

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางธนัชพร   ประการะสังข์   นางธนัชพร ประการะสังข์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นายศิริพงษ์   ทองศิริ   นายศิริพงษ์ ทองศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางวิรัติ   มะเหศวร   นางวิรัติ มะเหศวร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

น.ส.ปณิตา   ปราณี   น.ส.ปณิตา ปราณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางจีระนันท์   ทองศิริ   นางจีระนันท์ ทองศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

นางพจนาถ   พอใจ   นางพจนาถ พอใจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  

น.ส.กิติยาภรณ์   ยุสินธุ์   น.ส.กิติยาภรณ์ ยุสินธุ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวสวน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th