ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์   นางเจือศรี พูนพิพัฒน์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางทิพาพรรณ  ดีรักษา   นางทิพาพรรณ ดีรักษา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ   นางเครือวัลย์ นุชเสียงเพราะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.ศิริรัตน์  ศิริธร   น.ส.ศิริรัตน์ ศิริธร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.อมรรัตน์  แก้ววงษ์นุกูล   น.ส.อมรรัตน์ แก้ววงษ์นุกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นายนพคุณ  เจิมจรุง   นายนพคุณ เจิมจรุง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางศศิวรรณ  ศุขะทัต   นางศศิวรรณ ศุขะทัต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางจำเนียร  ดิษธรรม   นางจำเนียร ดิษธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางนภาภรณ์  นิลสุวรรณ   นางนภาภรณ์ นิลสุวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.มาฆมาศ  เรืองสิทธิ์   น.ส.มาฆมาศ เรืองสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.สิรินทรา  อัคฮาต   น.ส.สิรินทรา อัคฮาต

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

นางสุธิณี  พุ่มพวง   นางสุธิณี พุ่มพวง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.อุไรวรรณ  คงศิริ   น.ส.อุไรวรรณ คงศิริ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  

น.ส.ลัดดา  ลิ่มรักษ์ประพันธ์   น.ส.ลัดดา ลิ่มรักษ์ประพันธ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th