ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางบุญเพ็ชร   สุนทรโชติ   นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

น.ส.เยาวพา   พูลโภคา   น.ส.เยาวพา พูลโภคา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

นางกำไรมาศ   ศรีวรนันท์   นางกำไรมาศ ศรีวรนันท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

นางอนัญญา   มณีพัฒนะ   นางอนัญญา มณีพัฒนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  

น.ส.ลัดดาวัลย์   เรืองสิทธิ์   น.ส.ลัดดาวัลย์ เรืองสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th