ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางชุติมณฑน์ โชครวย   นางชุติมณฑน์ โชครวย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

  ::ประธานเขตคุณภาพ
  

นางศุภมาส   มณเฑียร   นางศุภมาส มณเฑียร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นางวัชรีย์   รัตนวงศ์   นางวัชรีย์ รัตนวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

น.ส.นวพร   วิรัชกิจ   น.ส.นวพร วิรัชกิจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นายเฉลิม   จารุทโรภาสน์   นายเฉลิม จารุทโรภาสน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นายมนต์ชัย   ปานศรีนวล   นายมนต์ชัย ปานศรีนวล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

น.ส.จินตนา   วชิรพันธุ์   น.ส.จินตนา วชิรพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นางสุพัตรา   เทพดารักษ์   นางสุพัตรา เทพดารักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  

นายชนินทร์   เจริญมาก   นายชนินทร์ เจริญมาก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th