ทำเนียบเขตคุณภาพที่8(บางคล้า2) โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางณิชาภา   เจริญรุ่งเรืองชัย   นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์   

 
  

นางจำลอง   จารุทโรภาสน์   นางจำลอง จารุทโรภาสน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์   

 
  

นางสมจิต   ทศชนะ   นางสมจิต ทศชนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์   

 
  

นางคนธนันท์   ปัญญาหอม   นางคนธนันท์ ปัญญาหอม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th