ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปัญญา   เจริญวัฒนะ   นายปัญญา เจริญวัฒนะ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางอัมมารี   คงเจริญ   นางอัมมารี คงเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางพรทิพย์   รอตเอี่ยม   นางพรทิพย์ รอตเอี่ยม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายไพฑูรย์   ธรรมธร   นายไพฑูรย์ ธรรมธร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายชาตรี   ศิริโพธิ์   นายชาตรี ศิริโพธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางประทุมพร   ศรีสะเกศ   นางประทุมพร ศรีสะเกศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นางอุทิศ   ศิริคำ   นางอุทิศ ศิริคำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายนิรันดร์   รอตเอี่ยม   นายนิรันดร์ รอตเอี่ยม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  

นายประสิทธิ์   ชมชื่น   นายประสิทธิ์ ชมชื่น

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th