ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนราษฎรนุกูล
จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมพร   เสนีรัตน์   นายสมพร เสนีรัตน์

  ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนราษฎรนุกูล   

 
  

นางเพ็ญทิพย์   เฟื่องทอง   นางเพ็ญทิพย์ เฟื่องทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนราษฎรนุกูล   

 
  

นายนาคินทร์   เนตรสอาด	  นายนาคินทร์ เนตรสอาด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนราษฎรนุกูล   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th