ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดก้อนแก้ว
จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสมาภรณ์   ศิริปุณย์   นางสมาภรณ์ ศิริปุณย์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

นางอัญทิชา   ยิ้มเนียม   นางอัญทิชา ยิ้มเนียม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

นางเนาวรัตน์   นิ่มสุวรรณ์   นางเนาวรัตน์ นิ่มสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

น.ส.ละเอียด   นิ่มเจริญ   น.ส.ละเอียด นิ่มเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  

นายสุรพล   บุญเรือง   นายสุรพล บุญเรือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th