ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดบางตลาด
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายศิรพงศ์   สาระโชติ   นายศิรพงศ์ สาระโชติ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

นางมลินี   เกิดเจริญ   นางมลินี เกิดเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

นางยุพิน   คงสวัสดิ์   นางยุพิน คงสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

น.ส.พรสุข   ตรียะประเสริฐ   น.ส.พรสุข ตรียะประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

น.ส.ยุวลักษณ์   แดงศิริ   น.ส.ยุวลักษณ์ แดงศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

นายพิภพ   เกิดเจริญ   นายพิภพ เกิดเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th