ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดบางโรง
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.สุพิชฌาย์   นิยุตรานนท์   น.ส.สุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

นายจำลอง   พุ่มนิคม   นายจำลอง พุ่มนิคม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

นางทัศนี   การเนตร   นางทัศนี การเนตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

นางเพ็ชริน   งามศิริ   นางเพ็ชริน งามศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

จ.ส.อ.นิรันดร์   จันทร์ประเสริฐ   จ.ส.อ.นิรันดร์ จันทร์ประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

น.ส.ปนัดดา   สุทธิวัฒน์   น.ส.ปนัดดา สุทธิวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th