ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางบุญศรี   เอี่ยมฉลวย   นางบุญศรี เอี่ยมฉลวย

  ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย   

 
  

น.ส.เบญจภรณ์   นะรอยรัมย์   น.ส.เบญจภรณ์ นะรอยรัมย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th