ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดสามร่ม
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสุนันทา   โกธา   นางสุนันทา โกธา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

นางชวาลา   โพธิ   นางชวาลา โพธิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

นายอาทร   พรมมิ   นายอาทร พรมมิ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

น.ส.นิตยา   เกตแก้วเจริญ   น.ส.นิตยา เกตแก้วเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

น.ส.ทัศนีย์   จั่นทอง   น.ส.ทัศนีย์ จั่นทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

น.ส.สุชีรา   ตะเภาทอง   น.ส.สุชีรา ตะเภาทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

นางฉวีวรรณ   อมรโยธิน   นางฉวีวรรณ อมรโยธิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th