ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสำราญ   ไทยนิยม   นางสำราญ ไทยนิยม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางยุพิน   สรรพคุณ   นางยุพิน สรรพคุณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางนาตยา   เนตรสาคร   นางนาตยา เนตรสาคร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางวาสนา   พุ่มนิคม   นางวาสนา พุ่มนิคม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

น.ส.อมรรัตน์   ยวงสุวรรณ   น.ส.อมรรัตน์ ยวงสุวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางอำไพ   คำศิริ   นางอำไพ คำศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางเดือนเพ็ญ   ชื่นนอก   นางเดือนเพ็ญ ชื่นนอก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

น.ส.กัญญา   เพ็ชรนอก   น.ส.กัญญา เพ็ชรนอก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th