ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286712 ครั้ง   
Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณพ.ศ.2560 กลุ่มนโยบายและแผน
2 พรบ. คอมพิวเตอร์ 2558 ผู้ดูแลระบบ
3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา