ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286764 ครั้ง   

ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุพร ไทยนิยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายคณิต ยวงสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางหัตถยา อิทธิคม
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร (เอกชน)นายพิชัย บุญเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ