ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286773 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวกนกกานต์ สิรกนก
นิติกรชำนาญการ