ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286777 ครั้ง   
ข้อมูลเธฅเธนเธ
ทำเนียบเธฅเธนเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี
พนักงานขับรถยนต์นายไพสันต์ กิมสือ
พนักงานธุรการนายนพณัฐ บุญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์นายสุวิจักขณ์ โสมเมา
พนักงานขับรถยนต์นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์
พนักงานธุรการ