ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286767 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผนนางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางนบชุลี เสาวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางภัททิรา ทรัพย์เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ