นางจีรนันท์ วังขุนพรหม
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41