ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก