ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/04/2567 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนมีนาคม 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/03/2567 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/02/2567 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนมกราคม 2567 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/01/2567 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/12/2566 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2566 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนตุลาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/10/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กันยายน 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์