ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/03/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/02/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน มกราคม 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/01/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/12/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 *19 ธันวาคม 2565* กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/12/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/11/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 *14 พฤศจิกายน 2565* กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/11/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์