ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/08/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
04/08/2565 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
03/08/2565 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
03/08/2565 การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
03/08/2565 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
03/08/2565 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
03/08/2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น “ครูเชี่ยวชาญ” (คศ.4) ในการประเมินวิทยฐานะแบบ PA กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา