ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 106321 ครั้ง   

       หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... [] (โดย : :วันที่ -)
.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
ธนัฐชา   มณีโชติ
ธนัฐชา มณีโชติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางชลาลักษณ์  เสาร์สุุวรรณ์
นางชลาลักษณ์ เสาร์สุุวรรณ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1[287] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการควบคุมทรัพย์สินสำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1[193] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
คู่มือการควบคุมทรัพย์สินสำหรับสถานศึกษา สำนักงานเข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา[934] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 สิงหาคม 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ[959] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ตุลาคม 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษา [2676] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)
คู่มือการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบการค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ