งบการเงิน สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูทั้งหมด]
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด)
1 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2562
2 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2562
3 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2562
4 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2562
5 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
6 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2562
7 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2561
8 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561
9 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
10 เพิ่มเติมข้อมูล รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
11 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
12 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
13 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
14 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
15 รายงานงบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2561
16 รายงานงบการเงิน เดือนเมษายน 2561
17 รายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม 2561
18 รายงานงบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
19 รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561
20 รายงานงบการเงิน เดือนธันวาคม 2560
21 รายงานงบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2560
22 รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560
23 รายงานงบการเงิน เดือนกันยายน 2560
24 รายงานงบการเงิน เดือนสิงหาคม 2560