ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 49240 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560[99] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 01 ธันวาคม 2559)
จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมคณะกรร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[99] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 พฤษภาคม 2559)
กลุ่มอำนวยการศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 1.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การสอบ O-NET ปีกศ.2558 การสอบ O-NET ปีกศ.2558[176] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
สนามสอบโอเน็ต ป.6/2558 ที่แม่กรณ์เรียบร้อย สมบูรณ์พร้อม.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมนึก  วินุวงษ์ศรี
นายสมนึก วินุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมคิด  อุดปิน
นายสมคิด อุดปิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[99] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 มีนาคม 2562)
คู่มือ KRS ฉบับล่าสุด 21 มีนาคม 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การฯศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[99] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มีนาคม 2562)
ผลการติดตามมาตรฐานสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา[107] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มีนาคม 2562)
รายงานผล KRS. ปี 61.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[112] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มีนาคม 2562)
คู่มือ KRS ปี 62.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี[94] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 05 กันยายน 2561)
จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมเสนอชื่อ..ครู 1)ผู้สร้างการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[259] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ