ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 74659 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ[2] (โดย : :วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[70] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [70] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายกฤษณะ  ใจแก้ว
นายกฤษณะ ใจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (10 ธันวาคม 2563) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1[61] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
ข้อมูลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (20กค63)[52] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 16 ตุลาคม 2563)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (20กค63).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[92] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ราคากลางและค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มออกแบบ สพฐ.[93] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
ราคากลางและค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มออกแบบ สพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาการศึกษา สพป ชร 1 ฉบับทบทวน 2563 - 2565[196] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 21 มกราคม 2563)
แผนพัฒนาการศึกษา สพป ชร 1 ฉบับทบทวน 2563 - 2565.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สพป.เชียงราย เขต 1[224] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 21 มกราคม 2563)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ