ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 63283 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ[25] (โดย : :วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 [43] (โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[22] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุนีย์ สามคำ
นางสุนีย์ สามคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ราคากลางและค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มออกแบบ สพฐ.[1] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
ราคากลางและค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มออกแบบ สพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาการศึกษา สพป ชร 1 ฉบับทบทวน 2563 - 2565[36] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 21 มกราคม 2563)
แผนพัฒนาการศึกษา สพป ชร 1 ฉบับทบทวน 2563 - 2565.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สพป.เชียงราย เขต 1[23] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 21 มกราคม 2563)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... Link และ QR Code รายการคำขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมที่โรงเรียนในสังกัดได้ขอตั้งงบปีงบประมาณ 2563[64] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
Link และ QR Code รายการคำขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2562[33] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 กันยายน 2562)
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (ปี 61-64)[142] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ