[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้ชม 244541  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนดอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสวนดอก ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ

     โรงเรียนวัดสวนดอก ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะการประกวดในระดับประเทศ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิชาขบูชา ประจำปี 2563 ของกรมศาสนาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย 12 ประการ ข้อที่ 1
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนดอก
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     นายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นราชกุศล และวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาของทุกปี) ณ ลานโพธิ์โรงเรียนวัดสวน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย 12 ประการ ข้อที่ 1
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนดอก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     โรงเรียนวัดสวนดอก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและบริเวณวัดสวนดอกอารามหลวง เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย 12 ประการ ข้อที่ 1
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนดอก
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     นายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก พร้อมด้วยคณะครู กองลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดสวนดอก จำนวน 400 คน จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน) ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนดอก
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     นายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งสรุปผลการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสวนดอก ของภาคเรียนที่ 1 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : การแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ

      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล ชั้น ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ โดยมีคุณครูจรัสศรี สุรีติ๊บ เป็นผู้ฝึกสอน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : การแข่งขัน TESET (THAILAND ENGLISH SKILLS EVALUATION TEST)

      ขอแสดงความยินดี congratulations เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ นักเรียนชั้นป. 6/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขัน TESET (THAILAND ENGLISH SKILLS EVALUATION TEST)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ English Program รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

      คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายชื่อนักกีฬาได้แก่ 1. เด็กชายธีปานนท์ กัลยาธิ 2. เด็กชายวิชยุตม์ วิลาช 3. เด็กชายสุกฤษฎิ์ คำวังสวัสดิ์ 4.เด็กชายเตชินท์ ใจคำ 5. เด็กชายจิรัฏฐ์ ธนวิโรจน์กุล 6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปะอินทร์ 7. เด็กหญิงชลชญาน์ นันต๊ะราช 8. เด็กหญิงณปภัช สุวรร......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

      เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมทำพิธีถวายพระพร ณ โดมความรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โดยมีนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะถวายพระพรแล้ว ยังมีการมอบเกีบรติบัตรแม่ดีเด่......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5311-2333 , fax: 0-5311-2677 thephi@chiangmaiarea1.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.14.09.2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36