[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

ตัวแทนนักเรียนมอบ สคส. สวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารและค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพุทธิโศภนจัดงานเปิดบ้านวิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

กีฬาสีสัมพันธ์ พุทธิเกมส์ครั้งที่ 17 ณ สนามกีเทศบาลนคร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

สนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่ ชั้นตรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

เนื่องในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเชี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

Have a safe trip. ขอให้นักเรียนและคณะครูโครงการ English Program ทุกท่านเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

๒๓ ตุลา วันปิยมหาราช ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับดช.ไกร สายเพชร ป.4/8 ได้เป็นตัวแทนข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี วันที่ 1 - 7 ตุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Multi ......
อ่านข่าวต่อ....