[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดสวนดอก

นายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก พร้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดสวนดอก

โรงเรียนวัดสวนดอก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดสวนดอก

นายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก พร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดสวนดอก

นายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก จัดป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล ชั้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี congratulations เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ English Program รางวัลชน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

ตัวแทนนักเรียนมอบ สคส. สวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารและค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพุทธิโศภนจัดงานเปิดบ้านวิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธิโศภน

กีฬาสีสัมพันธ์ พุทธิเกมส์ครั้งที่ 17 ณ สนามกีเทศบาลนคร......
อ่านข่าวต่อ....