ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 50915 ครั้ง   

             กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 63[51] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 16 มกราคม 2563)
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 63.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ2563 [56] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 16 มกราคม 2563)
หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ภาครัฐ obecmail.obec.go.th[82] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)
ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ภาครัฐ obecmail.obec.go.th.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รูปแบบรายการอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563[185] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)
รูปแบบรายการอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายเอกชัย รติพรรณพงศ์
นายเอกชัย รติพรรณพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


เอกสารโอนเงิน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2[37] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1[36] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารแจ้งเวียน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ[17] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 17 มกราคม 2563)
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกียวกั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน[105] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐[131] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 3 :วันที่ 12 กันยายน 2560)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ