ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3


นายวิเศษ เชยกระรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 7453
เริ่มนับวันที่ 10 มิ.ย. 2561

Statistics
Today
3
Yesterday
14
This Month
61
Last Month
576
This Year
3,012
Last Year
2,261

การย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ.2563 [เอกสารแนบ]


การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือก ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม 088-2591052 [เอกสารแนบ]


ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562(ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) [เอกสารแนบ]


เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครู ประจำปี 2563 (หน่วนพัฒนาครู บ.เอ็นเจ เอเชีย อีควิปเม้นท์ จำกัด) [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอกคนพิการทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ค่าสมัครอบรมท่านละ 500 บาท สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spcr.ac.th หรือสมัครผ่าน http://forms.gle/4Xdo2J5dHrmCYykM8 [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดมีความสนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำวิทยาการคำนวณ ให้สมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร.0 2288 5772 [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่สนใจให้ตรวจสอบคุณสมบัติในคู่มือการคัดเลือก จากหน้าเว็บไซต์ http://awards62.obecawards.net/obec-north/ และส่งเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามตัวชี้วัด จำนวน 100 หน้า ไม่รวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่สนใจให้ตรวจสอบคุณสมบัติในคู่มือการคัดเลือก จากหน้าเว็บไซต์ http://awards62.obecawards.net/obec-north/ และส่งเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามตัวชี้วัด จำนวน 100 หน้า ไม่รวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [เอกสารแนบ]


ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 [เอกสารแนบ]


ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรที่สถาบันพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562 [เอกสารแนบ]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 [เอกสารแนบ]


ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 [เอกสารแนบ]


หลักสูตรการอบรมออนไลน์ " การจัดการเรียนการสอน ยุค 4.0 " บริษัทนานมีบุ๊ค ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://drive.google.com/drive/folders/1iHu6b50X19eF61vXr3EWNaQokkQigr4C [เอกสารแนบ]


ขยายระยะเวลาการรับสมัคร บุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2563 จากเดิม กำหนดส่งเอกสารการสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ***ขยายเวลาเป็น ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563*** -------รายละเอียดตามหนังสือ ศธ04045/ว601 ลงวันที่ 14 ก.พ.63 [เอกสารแนบ]


ประกาศตำแหน่งว่างและเกณฑ์การประเมินเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) [เอกสารแนบ]


ข่าว E-news กลุ่มบริหารงานบุคคล[อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]